top of page

Detektivní služby

 • Sledování

  • osob, věcí, vozidel, nemovitostí a dalších objektů zájmu. Možnost vypracování kompletní dokumentace – fotografie, audio nebo videozáznam. Vhodné pro získání cenných informací k osobám, jejich kontaktům, motivacím, zájmům, aktivitám nebo majetkových poměrů. Provádíme sledování  po celé České republice i v zahraničí. Z každého sledování je po dohodě s klientem pořízena písemná zpráva, zpracována a vyhodnocena další dokumentace jako například fotografie, případně audio nebo videozáznam.

 • Sledování osob

  • sledováním je možné získat cenné informace k osobám, jejich kontaktům a aktivitám. Například u obchodních partnerů lze sledovat reakce po obchodním jednání nebo u zaměstnanců zda jsou loajální. V rodinných vztazích lze odhalit nevěru partnera, rizikové chování dětí nebo připravit důkazy pro rozvodové řízení. Sledováním lze rovněž vyřešit velmi závažné situace jako je stalking neboli nebezpečné pronásledování, šikana nebo sexuální zneužívání dětí.

 • Sledování věcí, vozidel, nemovitostí a dalších objektů zájmu

  • Tento druh sledování vede k rychlému odhalení neoprávněných vstupů do nemovitostí, krádeží, nežádoucího užívání, manipulací nebo sabotáží.

 • Detektivní služby a poradenství v ekonomickém sektoru

  • K ochraně ekonomických zájmů klienta patří i prověrka vlastních zaměstnanců, včetně přijímaných. Dokážeme zajistit psychologický profil nově přijímaných i stávajících zaměstnanců. Dále lze zaměstnance prověřit v případě podezření na jejich možnou negativní činnost vůči firmě, ale také v případě, kdy je potřeba hodnotit jejich loajalitu, tedy při úvahách o obsazení strategického vedoucího postu nebo důležitého pracoviště.

bottom of page