top of page
Návrh bez názvu(30).png

BODYGUARD

 • Osobní ochrana

  • na zajištění ochrany klienta, poskytnutí bodyguarda do zahraničí nebo ochrana zahraničních klientů při návštěvě v ČR, osobní ochranka při jednání s protistranou nebo zastoupení klienta při jednáních, bodyguard při soudních jednání, bodyguard v rizikových oblastech, ochrana významných osob, bodyguard pro vrcholový management, osobní ochranka tam kde jí potřebujete nebo pro koho ji potřebujete. 

 • Ochrana do společnosti

  • poskytnutí osobní ochrany na Vašem firemním nebo soukromém večírku nebo akce různého charakteru. Ochrana podnikatelů při sjezdu valné hromady. Bodyguard na předváděcích a klientských akcí. Ochranka tam kde se cítíte být ohroženi.

 • Ochrana ohrožených osob

  • poskytnutí ochrany osob, které se dostaly do problémů, ať už z oblasti obchodní nebo jako svědci závažné trestné činnosti. Ochrana takovýchto osob vyžaduje specifické prostředky a plánování z důvodu reálného ohrožení. Osobní strážci mimo ochranu takovýchto osob musí zabezpečit i utajení pobytu ohrožených osob nebo svědků. Fyzická ochrana vašich dětí i kdyby Vás někdo vydíral ohledně únosu dítěte. Asistence při předávání dítěte v rámci sporů mezi rodiči.

 • Ochrana při řešení krizových situací

  • poskytnutí ochrany při jednáních, kde dochází k vyhrožování nebo vydírání, ochrana při rozchodu partnerů, kdy velmi často dochází k vyhroceným situacím, vyhrožování a pronásledování. Ochrana při sledování osoby, ochrana při uzavírání důležitého obchodu. Poskytnutí ochrany při častém fyzickém napadení. Zajištění asistence při dělení firemního i soukromého majetku.

bottom of page