Pult centrální ochrany

  • Pult centralní ochrany

  • Komunikace

    • Informace jsou na pult přenášeny různými způsoby. Mezi nejčastější patří přenos pomocí telefonní linky, tento způsob však zdaleka nedosahuje takové bezpečnosti jako např. přenos pomocí GSM komunikátoru. Mezi největší nevýhody patří lehká překonatelnost, např. odstřihnutím dané telefonní přípojky. Vzhledem k tomu, že pult kontroluje spojení s objektem většinou pouze jednou denně, je toto zabezpečení dnes již nedostačující. Další možností je použití GSM komunikátoru, při použití tohoto typu spojení nehrozí „odstřihnutí“ a vzhledem k možnosti komunikace pomocí GPRS přenosů, vychází komunikace velice levně a není problém kontrolovat spojení s objektem např. každých 15 minut. Poslední, relativně časté řešení, je použití rádiového přenosu, který má výšší úroveň zabezpečení. Nevýhodou tohoto komunikátoru je jeho vyšší cena.

  • Dohledové centrum

    • Kamerové dohledové centrum umožňuje dokonale chránit majetek zákazníka. Dispečer má možnost zpozorovat vznikající riziko a reagovat na něj s předstihem. Kamerový dohled umožňuje rychlejší a efektivnější zásah. Pokud dojde ke vloupání, dispečer přesně ví, kde se pachatel pohybuje a naviguje podle toho zásahovou jednotku. Díky tomu dojde k urychlení celého zásahu a zadržení pachatele. Kamerový dohled umožňuje nahradit drahou fyzickou ostrahu. Dispečer je schopný ve stanovené časy pomocí kamer “projít” celý střežený objekt. Zastoupí tak nákladnou pochůzkovou činnost, kdy za zlomek času ověří neporušenost oplocení, uzavření vstupů a oken. Dokonce je možné kamerami pravidelně kontrolovat správný provoz technologií a výrobních zařízení.

  • Činnost PCO

    • Při vyhlášení poplachu na PCO vysílá dispečer naši zásahovou jednotku, která objekt ohledá a v případě narušení objektu usiluje o zadržení pachatele. V případě požárního poplachu je schopna sama začít hasit požár a zároveň přivolat Hasičský záchranný sbor ČR. Vzhledem k tomu, že na pult je možné přenášet veškeré informace může PCO sloužit zároveň jako hlídač včasné otevření/uzavření obchodu, nebo příchod dítěte ze školy.