top of page
Návrh bez názvu(120).png

Bezpieczeństwo budynku

Dbamy o pełne bezpieczeństwo małych i dużych obiektów. Zapewniamy bezpieczeństwo fizyczne i elektroniczne. Wykonujemy odpowiednie projekty i instalacje systemów bezpieczeństwa. 

Návrh bez názvu(66).png

Kamery

Umożliwiają podgląd online, robią zdjęcia poklatkowe. Zapewni bezpieczne miejsce pracy, ochronę maszyn i urządzeń, obwód wokół wykopów oraz miejsca w miejscu pracy zapobiegające wypadkom.

Zabezpiecza miejsce pracy przed intruzami. Monitoruje budynki i wolne powierzchnie, dostarcza informacji o wejściu do stref z punktu widzenia bezpieczeństwa, sprawnego funkcjonowania miejsca pracy i magazynu.

Návrh bez názvu(44).png

Bezpieczeństwo fizyczne

Pracownicy ochrony fizycznej są przeszkoleni w zakresie zabezpieczania mienia i ochrony przed kradzieżą. Stosują asertywne zachowanie i, jeśli to konieczne, współpracują z naszym patrolem wyjściowym lub PČR. Przeszkolony zespół może następnie przeprowadzić losową  kontrolę pracowników po wejściu i wyjściu z pracy.

Ochroniarze wyposażeni są w system patrolowy z możliwością miesięcznego zestawienia  patroli dla klientów.

bottom of page