top of page

BODYGUARD

Návrh bez názvu(10).png
Osobní ochrana

na zajištění ochrany klienta, poskytnutí bodyguarda do zahraničí nebo ochrana zahraničních klientů při návštěvě v ČR, osobní ochranka při jednání s protistranou nebo zastoupení klienta při jednáních, bodyguard při soudních jednání, bodyguard v rizikových oblastech, ochrana významných osob, bodyguard pro vrcholový management, osobní ochranka tam kde jí potřebujete nebo pro koho ji potřebujete.

Ochrana do společnosti

poskytnutí osobní ochrany na Vašem firemním nebo soukromém večírku nebo akce různého charakteru. Ochrana podnikatelů při sjezdu valné hromady. Bodyguard na předváděcích a klientských akcí. Ochranka tam kde se cítíte být ohroženi.

Ochrana ohrožených osob

poskytnutí ochrany osob, které se dostaly do problémů, ať už z oblasti obchodní nebo jako svědci závažné trestné činnosti. Ochrana takovýchto osob vyžaduje specifické prostředky a plánování z důvodu reálného ohrožení. Osobní strážci mimo ochranu takovýchto osob musí zabezpečit i utajení pobytu ohrožených osob nebo svědků. Fyzická ochrana vašich dětí i kdyby Vás někdo vydíral ohledně únosu dítěte. Asistence při předávání dítěte v rámci sporů mezi rodiči.

Ochrana při řešení krizových situací

poskytnutí ochrany při jednáních, kde dochází k vyhrožování nebo vydírání, ochrana při rozchodu partnerů, kdy velmi často dochází k vyhroceným situacím, vyhrožování a pronásledování. Ochrana při sledování osoby, ochrana při uzavírání důležitého obchodu. Poskytnutí ochrany při častém fyzickém napadení. Zajištění asistence při dělení firemního i soukromého majetku.

bottom of page